Náš servis notebooků HP zvládá s velkou úspěšností diagnostikovat a opravit všechny notebooky HP, které se vyskytují na českém trhu. Díky nejmodernějšímu vybavení servisními přístroji a týmu vyškolených techniků je oprava rychlá a levná.

U notebooků HP opravujeme závady hardware i software

Zvládneme opravit většinu softwarových i hardwarových závad Vašeho notebooku a poskytujeme i mnoho dalších služeb jako např. obnovení dat z HDD a jiných paměťových médií.  Mnoho závad notebooků jsme schopní opravit výrazně levněji než jiný servis notebooků HP – výměnou jediné vadné součástky namísto jinde běžné výměně celého drahého zařízení.

Nejčastější opravy závad notebooků HP

Opravy hardware notebooků HP

 • Oprava základní desky – mainboardu – nejčastější oprava notebooku HP . S ohledem na skutečnost, že se 99,999 % elektronických součástek notebooku nachází právě na základní desce (mainboardu) notebooku, je vysoká pravděpodobnost, že závada vzniklá na notebooku HP bude mít ložisko právě na základní desce. Většinu závad základních desek notebooků HP umíme díky našim servisním přístrojům opravit (nejčastěji výměnou jediné vadné elektrosoučástky), někdy ale oprava základní desky již není možná nebo není rentabilní a pak je nutná výměna základní desky za novou.Servis notebooků HP
 • Výměna displeje – LCD panelu – obrazovky – Displej LCD je součástkou nejvíce náchylnou k poškození notebooku. K poškození displeje dochází při pádu notebooku, při nechtěném přivření cizího předmětu do notebooku, prudkým otřesem, ale i samovolně prostou poruchou displeje. Náš servis notebooků je přímým dovozcem LCD panelů pro notebooky a díky tomu jsme schopni vyměnit vadný LCD panel za bezkonkurenční cenu. Navíc je u nás běžnou praxí výměna starého poškozeného displeje za zcela nový typ LCD panelu – zákazník tak od nás obdrží často lépe vybavený notebook než původně zakoupil.
 • Výměna klávesnice – jedním z nejčastějších poškození notebooku je právě na klávesnici. Je vystavena tisícům úderů za den a nebývá výjimkou její polití tekutinou nebo mechanické poškození například vylomením tlačítka. Membránové klávesnice moderních notebooků jsou bohužel neopravitelné a proto téměř každá závada klávesnice je řešitelná pouze její výměnou.
 • Výměna optické mechaniky – DVD-RW, CD-RW, Blue-Ray a další optické mechaniky jsou díly, které často podléhají opotřebení. K jejich poškození dochází ať už mechanickou cestou nebo dlouhodobým používáním, kdy se jednak zvětšuje vůle jemné mechaniky a dále dochází k postupnému vypálení a zeslábnutí laseru, které se projevuje nárůstem chyb při čtení či zápisu na optická média.
 • Výměna pevného disku – HDD – pevný disk notebooku HP je součástka určená pro uchování dat po vypnutí notebooku. Bohužel, při provozu notebooku je vysoce náchylná na vznik poruch – jedná se o zařízení, v němž se vysokou rychlostí otáčejí plotny s magnetickým záznamem dat a nad nimi na velice tenkém vzduchovém polštáři plují čtecí / záznamové hlavy. Stačí nechtěný otřes notebooku nebo jeho prosté položení na desku stolu za provozu a může dojít k setkání hlaviček s datovými plotnami – následuje poškození disku a ztráta dat.servis mainboardů HP
 • Výměna plastových krytů – před vnějšími vlivy chrání orgány notebooku HP plastvové kryty. Právě kryty a plasty notebooku jsou velmi často vystaveny nárazům, otěru, sálavému teplu za okny auta nebo únavě materiálu při zacházení s notebookem. Proto je výměna krytů notebooku poměrně často požadovanou servisní prací.
 • Výměna invertoru displeje – invertor displeje je elektronická součástka, jejíž účelem je výroba vysokého napětí pro napájení podsvitové výbojky, která podsvěcuje LCD panel displeje. Jako každá zářivková trubice je náchylná k postupné ztrátě jasnosti, blikání anebo úplnému zhasnutí po uplynutí její životnosti. Významnou měrou pak stáří podsvitové výbojky ovlivňuje namáhání invertoru, který napájením vyčerpané výbojky časem vyhoří.
 • Oprava power boardu – DC/DC měniče – notebook má obvykle jen jedno napájecí napětí, dodávané zdrojem. Pro svou činnost ale potřebuje napětí různých velikostí a polarity, takže si ho vyrábí sám pomocí součástky obvykle nazývané power board. Jedná se o DC/DC měnič nebo DC/AC měnič a jako každý měnič napětí obsahuje výkonově vysoce namáhané součástky. Odtud pramení jeho náchylnost k poruchám a občasným opravám či výměnám.
 • Výměna konektoru – konektory slouží k připojení vnějších zařízení do Vašeho notebooku HP. Konektory jsou častým používáním náchylné k mechanickému poškození. Na rozdíl od jiných servisů notebooků Vám naštěstí u nás obvykle nehrozí výměna celé základní desky za novou a je-li to možné, vyměníme pouze konektor za zlomek ceny desky elektroniky, jíž je konektor součástí.servis LCD panelu HP
 • Výměna pantů displeje – klouby – panty displeje notebooku slouží k otevírání a zavírání víka notebooku s integrovaným LCD panelem. Jsou tak vysoce namáhaným mechanickým dílem, k jehož správné funkci je nutné, aby se neprotáčel ani lehce ani ztuha. Časem začínají klouby proklouzávat anebo se zadrhávají. V takovém případě je nutná jejich výměna za nové.
 • Výměna paměti RAM – paměť RAM uchovává data, která procesor potřebuje při svém provozu mít neustále „po ruce.“ Kvůli vysoké integraci polovodičových mikrosoučástí, nesnadno zajistitelnému chlazení a toleranci ve výrobě dochází poměrně často k jejich závadě. Pak je nutná výměna RAM paměti za novou. Důvodem přidání další paměti do notebooku je pak obvykle požadavek na zvýšení jeho výkonu – pak hovoříme o upgrade paměti RAM.
 • Výměna akumulátoru – baterie – baterie slouží k napájení notebooku, není-li připojen adaptérem do sítě. Výdrž baterie je pak dána jeho kapacitou uváděnou většinou v mAh. Kapacita baterie včas postupem času samovolně klesá. Vydrží-li notebook pracovat na akumulátor – baterii kratší dobu než je pro nás přijatelné, je nutná výměna baterie za novou. Jiným důvodem k výměně může být i závada baterie.
 • Výměna napájecího zdroje – nabíječky – napájecí zdroj slouží k napájení notebooku ze sítě a k nabíjení baterií notebooku. Jedná se o výkonově vysoce namáhanou součástku, často dochází z různých důvodů k poškození napájecího adaptéru a pak je nutná výměna zdroje za nový. Oprava poškozeného zdroje je dnes již zakázanou servisní činností – téměř všechny moderní zdroje jsou zapouzdřené v lepeném krytu vylučujícím nedestruktivní demontáž zdroje.oprava notebooku HP

Opravy software notebooků HP

 • Instalace – upgrade – oprava software – velmi často je závada na notebooku HP zaviněna softwarem – na jednu závadu způsobenou hardwarem připadá asi deset softwarových příčin, ať už se jedná o chybnou instalaci programů či ovladačů, nekompatibilitu programů s hardware či jiným software anebo problémy zaviněné neodbornými zásahy do funkčně nainstalované softwarové vrstvy notebooku HP.
 • Obnova dat – záchrana dat – ztráta dat z notebooku nebo jejich poškození vzniká nejčastěji následkem lidské chyby uživatele notebooku, činností viru či jiného programu. Ke ztrátě dat však může dojít při chybě kterékoliv ze součástí notebooku HP, a’ť už se jedná o následek přepětí v napájecí síti anebo třeba havárii pevného disku notebooku. V takovém případě doporučujeme dodržet důležité zásady, uvedené v článku záchrana a obnova dat . Následně můžeme provést vlastní záchrannou operaci s cílem návratu ztracených dat zákazníkovi.

Kromě uvedených typických oprav provádíme i opravy ostatních závad notebooků HP, jejichž výčet přesahuje kapacitu tohoto webu. Náš servis notebooků naprostou většinu z nich umí úspěšně opravit a vyřešit.

Opravitelnost notebooků HP a její limity

Opravitelnost notebooků HP je kromě zkušeností servisního technika a přístrojovým vybavením servisu zásadně ovlivněná několika objektivními vlivy, které více či méně komplikují technikovi práci s opravou notebooku a je potřeba vzít je na vědomí při rozhodování majitele o podstoupení notebooku k opravě, aby neočekával od servisního centra za každou cenu i nemožné. Mezi tyto vlivy zejména patří :

 • Četnost výskytu závady – závada notebooku HP, kterou žádá jeho uživatel opravit, se musí především projevit technikovi, a to opakovaně a v reálně dosažitelné době. Technik musí mít možnost závadu vyvolat a po servisním zásahu vysledovat, zda zásah pomohl závadu odstranit. Nelze tak logicky žádat rychlou opravu závady, k jejímuž výskytu dochází například náhodně jednou za 2 týdny na dobu několika vteřin. V takovém případě je téměř vyloučeno, aby technik našel její příčinu. Pak je nutné počkat, až se závada začne projevovat s vyšší četností a teprve poté postoupit notebook HP k opravě.
 • Sortiment dostupných náhradních dílů – ačkoli disponujeme nabídkou cca 140.000 položek náhradních dílů na notebooky různých značek, je potřeba vzít v úvahu, že nemůžeme (a nemůže to z ekonomických a prostorových důvodů žádný servis notebooků HP na světě) držet skladem ani desetinu tohoto sortimentu. Jen firma HP vyprodukovala za posledních 5 let stovky různých modelů notebooků a jejich variant. Mnoho frekventovaných dílů máme na skladě, ale velkou část součástek musíme u dodavatelů a výrobců objednávat individuálně. Je pak mimo naše možnosti ovlivnit, jak rychle a zda vůbec dodavatel požadovaný díl dodá. Řada součástek je v dané chvíli již nedostupná anebo teprve zadaná do výroby. Proto se zákazníkem sjednáváme vždy předpokládanou lhůtu opravy a jestliže dojde k vyčerpání této lhůty a dodavatel do té doby díl nedodá, notebook HP vrátíme zákazníkovi, v opravě nepokračujeme a doporučíme pořízení nového notebooku.
 • Rentabilita opravy – většinu závad náš servis notebooků HP završí úspěšnou opravou a zákazníkovi je notebook navrácen funkční za cenu podstatně nižší než by jej stálo pořízení nového stroje. Bohužel, řada závad notebooků je sice teoreticky opravitelná, ale opravu neprovádíme kvůli nerentabilitě opravy. Buďto je důvodem vysoký počet hodin servisní práce potřebné k provedení diagnostiky či opravy, vysoká cena náhradního dílu anebo kombinace více závad, kde by suma prací a materiálu převýšila limit ceny opravy požadovaný zákazníkem.
 • Identifikovatelnost příčin závady – existuje významné procento závad notebooků HP, jejichž diagnostika a správná identifikace příčiny není zcela jednoduchá a jednoznačná. Například poměrně častá závada „tuhnutí notebooku“ nebo „modrá smrt – náhlé ukončení práce notebooku s modrou chybovou obrazovkou“ může mít na stovky nejrůznějších příčin a jejich kombinací. Přestože máme vysokou úspěšnost v odhalování příčin takových závad a v jejich opravách, příčiny určité části závad nelze jednoznačně určit anebo náklady na takovou diagnostiku přesahují cenový limit rentability opravy stanovený zákazníkem.
 • Primární a sekundární příčiny závady – naprostá většina závad notebooků HP má jen jednu příčinu – obvykle po odstranění jediné příčiny v software nebo hardware se notebook rozběhne a vykazuje bezproblémový provoz. Existuje však řada závad sekundárních, kdy jedna primární závada (například vadný zdroj) způsobí závadu sekundární (například poškození základní desky notebooku nebo displeje) anebo více sekundárních závad. V takovém případě je velmi těžké a často časově nerentabilní vyhledat všechny primární i sekundární příčiny závady, zvláště když není zřejmé, která ze závad je primární a způsobuje vznik závad dalších. Někdy není v moci technika v čase, který má určený k rentabilní diagnostice notebooku HP, zjistit zda příčina závady notebooku je jediná anebo se jedná pouze o jednu z více závad, jimiž notebook trpí – jednoduše protože se ostatní závady nemusejí během testování projevit.